English

Historie Cukrovaru Staré Město

cukrovarCUKROVAR STARÉ MĚSTO – OD HISTORIE AŽ PO SOUČASNOST

Na počátku byl cukr….

 • 1868 – bratři Abraham a Heřman Mayové zakládají rafinerii a surovárnu v areálu současné společnosti REC Group s.r.o.  Původní budovy byly dvě dřevěné kůlny s primitivním zařízením. Pohon strojního zařízení obstarávali dva tažní voli.
 • 1882 – požár cukrovaru. Následně cukrovar prochází rekonstrukcí, což způsobuje, že z původního zpracování 1 000 vídeňských centů (1 vídeňský cent = 56 kg) denně výkon osmkrát vzroste.
 • 1893 – smrt zakladatelů cukrovaru. Vedení přebírají synové Julius, Isidor, Bedřich, Leopold a František.
 • 1920 – 1929 – dochází k další rekonstrukci a modernizaci. Cukrovar v tomto čase vyrábí krystal, kostky, homole, moučku, Concassé – lámané homole, africké tablety a sušené řízky
 • cukr0011937 – Mayové rozprodávají majetek v Evropě (jako Židé si uvědomovali hrozivou společenskou situaci a byli informováni o pronásledování Židů), včetně cukrovaru ve Starém Městě a nachází si nové domovy v Argentině
 • 1939 – veškeré akcie přechází do rukou Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický v Břeclavi. Cukrovar ovládli Němci, kteří drželi většinu akcií.
 • 16. dubna 1945 – bombardování cukrovaru, který je tím z velké části poškozen. V okolí cukrovaru bylo  shozeno 27 tříštivých pum. Zasaženo je 6 objektů rafinerie, skladiště obalů, bednárna a další vedlejší budovy. Zasažené tovární objekty i skladiště vyhořely.  Během dalších dvou týdnů jsou poškozené i nepoškozené objekty systematicky vykrádány. Bylo ukradeno 100 řemenů ve váze 1 000 kg, ztratilo se téměř všechno nářadí z dílen, svářecí přístroje, dokonce i traktor se třemi přívěsnými vozy. Zůstává zachováno pouze to, co se podařilo včas uschovat a někde dokonce i zazdít.

Při náletu bylo 19 zaměstnanců zabito a 3 byli zraněni. Na jejich počest byl u vstupu do areálu (dnes u majáku Šrotík a lodi Naděje) vybudován pomník.

Cukrovar je dle německého odhadu prohlášen za neobnovitelný. Teprve osvobození 2. května rozsah poškození upřesňuje a je započato s opravami. 2. listopadu 1945 už je vyhlášena další úspěšná kampaň.

 • Po válce je cukrovar znárodněn. Dne 3. června 1948 vzniká národní podnik Cukrovar a rafinérie cukru v Uherském Hradišti.
 • 1989 – cukrovar funguje jako národní podnik a je průběžně dovybavován novými technologiemi.  Po roce 1989 byl privatizován. Nové ekonomické podmínky však již cukrovarnictví příliš nepřejí, v roce 1996 probíhá poslední řepná kampaň. V roce 1998 je výroba zastavena, stejně jako ve většině dalších českých a moravských cukrovarů.

 

IMG_2192webZ cukrovaru Recyklační Ekologické Centrum…

 • 14. 12. 1998 dochází k založení firmy KOVOSTEEL, s.r.o. zabývající se svozem, tříděním a recyklací odpadů. Majiteli této firmy jsou pánové Bronislav Janeček a Radomír Bureš. O dva roky později dochází k založení dceřiné společnosti Sběrné Suroviny UH.
 • 2002 – KOVOSTEEL, s.r.o. otvírá nový provoz ve Strážnici, o dva roky později k tomu přibývají provozy v Hodoníně a ve Veselí nad Moravou, které vznikly v prostorách bývalých uhelných skladů.
 • 2008 – Jelikož heslem firmy KOVOSTEEL je vize „S námi se v moři odpadů neztratíte“ a hlavním symbolem se stal maják – aby ukazoval správnou cestu v moři odpadů, byl na provoze ve Starém Městě postaven 27 metrů vysoký Maják Šrotík, který slouží i jako rozhledna. Postupně se stavěly majáky i na dalších provozech, dnes je jich postavených celkem 5.
 • 2009 – byla založena další dceřiná společnost OTR Recycling, která se zabývá demolicemi a recyklací sutí a zemin. V roce 2010 došlo k fúzi společnosti Steelmet a Mesit chráněná dílna. Pokračující společností je Steelmet v novém provozu v areálu ve Starém Městě.
 • upravrec group 62010  – na podzim roku 2010 se začalo budovat školicí středisko v Kongresovém centru. V  budově, která sloužila za cukrovaru jako skladiště cukru (skladoval se zde cukr pytlovaný). Ve spodní části se skladoval cukr kostkový balený do dřevěných bedniček, které se do této části vertikálně přemisťovaly zachovaným výtahem – systém Páternoster. Celková skladovací kapacita obou skladů cukru byla cca 11 000 tun, v kampani ve skladech pracovalo na jedné směně 20 lidí.
 • 7. 10. 2011 je školicí středisko – Kongresové centrum slavnostně otevřeno.
 • 2011 – přidává se další dceřiná společnost RPG Recycling, která se zabývá recyklací pneumatik.  Ve stejném roce dochází k otevření I. nové části provozu KOVOSTEEL Recycling ve Starém Městě – pracoviště Nebezpečných odpadů.
 • 1.7.2012 – se firma KOVOSTEEL, s.r.o. transformuje na mateřskou společnost REC Group, s.r.o., která pod sebou sdružuje 5 dceřiných společnost, kde jednou z nich je právě KOVOSTEEL Recycling, dále RPG Recycling, OTR Recycling, Steelmet, GELPO.

IMG_5068Vizí skupiny REC Group je: „Maják ve světě recyklace a ekologické osvěty.“

 • 2012 – slavnostní otevření jediné kovové zoo v Evropě – KOVOZOO, která je součástí EKOLANDU, jež je turisticko-ekologické zábavní centrum. Součástí EKOLANDU jsou: KOVOZOO, maják Šrotík, loď Naděje, Kongresové centrum, vyhlídkové lávky, porodnice a letadlo L-610.
 • 2013 – do KOVOZOO přibývají nová zvířata. Celkem je zde přes 75 unikátních kousků.
 • 1. 1. 2014 – ke společnosti REC Group se přidávají dvě nové dceřiné společnosti – NEOMA Recycling a Modrý kvítek
 • 26.4.2014 – otevření porodnice pro KOVOZOO