English

RPG RECYCLING

Provoz Uherský Brod zabývající se výrobou pryžového granulátu a recyklací pneumatik byl jednou z divizí společnosti REC Group. Po transformaci provozu na samostatný právní subjekt vznikla dceřiná společnost RPG Recycling, s.r.o. Procesy ve společnosti zůstaly beze změny.

Výrobní kapacita se soustřeďuje na výrobu pryžové drtě z nových i starých pneumatik (realizace produktů z recyklované pryže), plnící dnes celosvětové úsilí na posílení zpracování a využívání druhotných surovin. Jsme společnost s celorepublikovou působností, specializovaná na recyklaci opotřebených pneumatik a výrobu pryžového granulátu využitelného k dalšímu materiálovému zpracování.

Více na www.rpgrecycling.cz