English

OTR RECYCLING

Firma OTR Recycling s.r.o., zpracovávající odpady zejména ve Zlínském kraji, patří mezi významné společnosti skupiny REC Group.

Základním posláním firmy je poskytování komplexních služeb v oblasti demolic, zemních prací, recyklací stavebních odpadů, zpracování bioodpadu, odpadového dřeva a velkoobjemového odpadu.

Hlavní činnosti firmy

 • demolice stavebních objektů včetně vyklízení a odstraňování odpadů
 • převzetí odpadů ve stacionárních zařízeních Staré Město u Uh. Hradiště, Buchlovice, Ostrožská Nová Ves
 • zpracování stavebních odpadů mobilním drcením a tříděním včetně dělení materiálů
 • výroba a prodej stavebních recyklátů
 • výroba a prodej hutnitelných zemin s plynulou křivkou zrnitosti vhodných pro hutněné násypy
 • zemní práce
 • vyklízení domů, bytů, průmyslových objektů včetně odborné likvidace odpadu
 • zpracování bioodpadu na kompostárně v Buchlovicích
 • výroba a prodej kompostu a rekultivačního substrátu
 • drcení dřevních odpadů rychloběžným drtičem s velkým výkonem
 • odvoz a zpracování velkoobjemových odpadů tříděním
 • přeprava různých druhů odpadů kontejnerovou dopravou a podvalníkem

Při činnostech využívá firma dlouholeté zkušenosti a kvalitní technické zázemí.

Dlouhodobé záměry firmy

 • zlepšovat efektivitu práce a zákazníkům nabízet komplexní služby v nejvyšší možné kvalitě a odpovídajících termínech
 • všechny činnosti vykonávat vždy v souladu s požadavky platných legislativních předpisů a norem
 • budovat firmu, která umí řešit problém se stále narůstajícím množstvím odpadů, vytvářením správných podmínek v procesu odpadového hospodářství s ohledem na životní prostředí
 • zajistit pro své pracovníky trvalý rozvoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost OTR Recycling se snaží o komplexní přístup k ekologii. Ve svém areálu využíváme stavebního i jiného odpadu ke stavbám a stavebním prvkům a doplňujeme vše výsadbou autochtonních dřevin a rostlin. Areál firmy se nachází v těsném sousedství slepých ramen řeky Moravy.

Více na www.otrrecycling.cz