English

Neoma Recycling

Zabývá se výrobou, zpracováním plastických hmot a obalových materiálů včetně jejich zpětné recyklace.

V tomto oboru se pohybuje již několik let a tak disponuje stabilním zázemím, jenž poskytuje vysokou míru efektivity a kvality, kterou přináší svým zákazníkům.

Výrobky, dovednosti a řadu činností dělají v neposlední řadě i s pomocí lidí s mentálním postižením, nebo zdravotním znevýhodněním, kterým tak alespoň částečně umožňují se zapojit do běžného pracovního cyklu.

Více informací na: www.neomarecycling.cz

linka hala produkt